Chi tiết tin

USB bảo mật ZERO

� � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �Zero USB

Zero USB l� c�ng nghệ rất độc đ�o của Unik. Ngo�i khả năng lưu trữ dữ liệu như những USB th�ng thường, Zero USB c� khả năng tự boot khởi động v� hoạt động độc lập tr�n bất kỳ m�y t�nh n�o. Khi kết nối tới m�y t�nh�v� chọn chế độ khởi động từ USB, Zero USB đơn giản l� chỉ "mượn x�c" m�y t�nh chủ để khởi động OS từ ch�nh tr�n thiết bị,�điều n�y gi�p Zero USB kh�ng thể bị tấn c�ng từ c�c mối�nguy hại tr�n m�y chủ. �

Ngo�i ra Zero USB c� phần mềm�quản trị ri�ng biệt c� khả năng ph�n v�ng dung lượng cho từng nh�m người d�ng, qu�t tạo v�n tay truy nhập, tạo nh�m user,...Điều n�y gi�p tăng cường t�nh bảo mật cho�USB v� l� điểm kh�c biệt giữa Zero USB v� USB th�ng thường kh�c.�

Ch�ng ta c� thể thực hiện c�ng việc c� nh�n, hay c�c c�ng việc quan trọng tại bất kỳ đ�u, tr�n bất kỳ m�y t�nh�n�o m� kh�ng lo ngại về vấn đề lộ th�ng tin.

Một số ưu điểm của Zero USB:

  • - Thiết kế nhỏ gọn, giao diện 2.0
  • - C� khả năng tự boot�khởi động v� hoạt động độc lập tr�n bất kỳ loại PC n�o với một OS v� ổ lưu trữ ri�ng.�
  • - OS t�ch hợp tr�n Zero USB đ� được c�i đặt sẵn�c�c phần mềm th�ng dụng.
  • - Nhận thực v�n tay, User/password.
  • - Theo chuẩn bảo mật FIPS 140-2 Level-3.
  • - T�nh năng bảo mật tự động x�a th�ng tin�khi bị�tấn c�ng vật l�.
  • - Giao diện quản trị ph�n quyền truy nhập, qu�t v�n tay.
  • - Hỗ trợ dung lượng 16/32/64 GB

Resources