Trình tự thủ tục giao dịch BĐS

Trong trường hợp của chị họ bạn, muốn nhập khẩu H Nội, chị ấy cần thỏa mn được điều kiện l tạm tr lin tục tại thnh phố H Nội từ một năm trở ln. ...
Xem thêm...
Ti đang chờ cấp giấy php xy dựng tại Bnh Chnh để xy dựng trong thng ny. Mảnh đất ti sở hữu c rnh thot nước sinh hoạt của cc hộ bn trong chạy qua (rnh đi ngang v nằm bn trong đất của ti). ...
Xem thêm...