Tin tức sự kiện

Trong lộ trnh pht triển hiện nay, việc tiến ln thế hệ mạng thứ 4 - 4G LTE l xu thế bắt buộc của cc nh mạng viễn thng hiện nay. ...
Xem thêm...
Ngy 17 thng 9 vừa qua, AddComm hn hạnh cho mừng ngi Bishal Bisht – Ph tổng gim đốc phụ trch ti chnh của cng ty Roamware. ...
Xem thêm...
Trong hai ngy 15 v 16/8 vừa qua, ng Tommy Quitt – Tổng gim đốc điều hnh v ng Rony Klein – Gim đốc bn hng đến từ Hng Schema của Israel đ c chuyến sang thăm v lm việc với AddComm ltd v cc khch hng quan trọng của cả hai bn. ...
Xem thêm...
Ngy 24/7 vừa qua, AddComm đ hn hạnh cho mừng đon Khch đến từ Roamware – một trong ba tập đon lớn mạnh nhất thế giới trong lĩnh vực Roaming ...
Xem thêm...
Ngy 10 thng 7 vừa qua, AddComm đ hn hạnh đn tiếp Ban gim đốc hai Tập đon lớn hng đầu thế giới trong lĩnh vực Giải php v thiết bị Viễn thng: Tập đon Empirix v Tập đon VSS Mornitoring. ...
Xem thêm...
Ngy 5 thng 7 vừa qua AddComm c chuyến viếng thăm đặc biệt của Ngi Ilan Raviv- tn ph tổng gim đốc phụ trch khu vực Đng Nam của Roamware. ...
Xem thêm...