Chi tiết tin

Yêu cầu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp địa ốc

Ngy 5/9/2012

Thứ trưởng Bộ Xy dựng Nguyễn Trần Nam vừa k cng văn số 1465/BXD-QLN đề nghị cc sở xy dựng bo co về tnh hnh tồn kho của doanh nghiệp đầu tư bất động sản tại địa phương.

Ti liệu v nội dung bo co bằng văn bản gửi về Cục Quản l nh v thị trường bất động sản - Bộ Xy dựng, trước ngy 15/9/2012.

Bo co được Bộ Xy dựng hon tất để gửi Ủy ban Kinh tế Quốc Hội phục vụ cng tc thẩm tra bo co của Chnh phủ về đnh gi thực hiện kế hoạch pht triển kinh tế - x hội năm 2012; phương hướng Kế hoạch pht triển kinh tế - x hội năm 2013 trnh Ủy ban thường vụ Quốc hội v Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Trong 6 thng đầu năm nay, c nhiều doanh nghiệp bất động sản bo co lượng tồn kho ln tới hng nghn tỷ đồng, như Quốc Cường Gia Lai (2.846 tỷ đồng), Sacomreal (2.496 tỷ đồng), Nh Từ Lim (1.137 tỷ đồng), Đầu tư, Kinh doanh nh - ITC (1.813 tỷ đồng).

vneconomy

Resources

Document NTR