Chi tiết tin

Lũng đoạn đẩy giá đất lên hàng tỷ đồng/m2 ?

Ngy 11/9/2012

Bo co tổng kết tnh hnh thi hnh Luật Đất đai 2003 v định hướng sửa đổi Luật Đất đai do Bộ TN-MT xy dựng sẽ được trnh UB Thường vụ QH một vi ngy tới, trong phin họp thứ 10. Nhiều hạn chế, bất cập đ được phn tch cặn kẽ…

Sau gần 10 năm thi hnh Luật Đất đai 2003, Bộ Ti nguyn v Mi trường đnh gi chnh sch php luật đất đai từng bước được hon thiện, nng cao thức php luật về đất đai của x hội, đng gp tch cực cho pht triển kinh tế, gp phần giữ vững ổn định chnh trị, đảm bảo an sinh x hội.

Thị trường bất động sản được đnh gi l đ tạo lập được cơ chế hoạt động, pht triển tương đối đồng bộ, đưa đất đai trờ thnh nguồn nội lực, nguồn vốn để pht triển đất nước. Nguồn thu từ đất đai cho ngn sch tăng từ 5.500 tỷ đồng năm 2002 ln 67.000 tỷ đồng năm 2010.

Tuy nhin, đy chưa hẳn l con số đng mừng… hon ton. Bộ TN-MT thẳng thắn cho rằng, nguồn lực về đất đai vẫn chưa được khai thc v pht huy đầy đủ để trở thnh nguồn nội lực quan trọng phục vụ pht triển kinh tế - x hội của đất nước. Quy hoạch sử dụng đất chất lượng chưa cao.

Trong nhiều cuộc hội thảo, tổng kết, đnh gi, cc chuyn gia, nh kinh tế nhiều lần phn tch, số tiền sử dụng đất thu được về cho ngn sch nh nước khng đng kể so với lợi nhuận tạo ra cho cc nh đầu tư. Trong khi đ, người dn bị thu hồi đất lại thiệt thi v gi đền b qu thấp.

Bo co của Bộ TN-MT cũng nu nhận định, cc quy định của php luật chưa lm r cơ chế thực hiện cc quyền định đoạt của nh nước với vai tr l đại diện chủ sở hữu đất đai v chưa giải quyết hi ha về lợi ch giữa nh nước, người sử dụng đất v nh đầu tư. Quyền v nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ, nhất l điều kiện thực hiện cc quyền. Việc chấp hnh kỷ luật, kỷ cương trong quản l, sử dụng đất chưa nghim.

Nguyn nhn được nhn nhận l do việc quản l nh nước về gi đất chưa theo st thị trường, bảng cng bố gi tại cc địa phương chỉ bằng 30 - 60% gi thị trường. Mức gi cao nhất trong bảng gi đất của H Nội v TP.HCM l 81 triệu đồng/m2 (cũng l mức tối đa trong khung gi đất của Chnh phủ). Trong khi gi đất chuyển nhượng cao nhất thực tế trn thị trường cao hơn 400 triệu đồng/m2, c biệt c nơi hng tỷ đồng/m2, vẫn theo bo co.

Bo co của Bộ TN-MT cũng nu nhận định, cc quy định của php luật chưa lm r cơ chế thực hiện cc quyền định đoạt của nh nước với vai tr l đại diện chủ sở hữu đất đai v chưa giải quyết hi ha về lợi ch giữa nh nước, người sử dụng đất v nh đầu tư. Quyền v nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ, nhất l điều kiện thực hiện cc quyền. Việc chấp hnh kỷ luật, kỷ cương trong quản l, sử dụng đất chưa nghim.

Nguyn nhn được nhn nhận l do việc quản l nh nước về gi đất chưa theo st thị trường, bảng cng bố gi tại cc địa phương chỉ bằng 30 - 60% gi thị trường. Mức gi cao nhất trong bảng gi đất của H Nội v TP.HCM l 81 triệu đồng/m2 (cũng l mức tối đa trong khung gi đất của Chnh phủ). Trong khi gi đất chuyển nhượng cao nhất thực tế trn thị trường cao hơn 400 triệu đồng/m2, c biệt c nơi hng tỷ đồng/m2, vẫn theo bo co.

Việc xy dựng khung gi đất qu “lạc hậu” so với thực tế ny dẫn đến hệ quả, khi p dụng bảng gi đất để tnh ton nghĩa vụ ti chnh về sử dụng đất đai đ gy thất thu cho ngn sch nh nước nhưng nếu khu dng để tnh ton gi bồi thường người bị thu hồi đất lại khng đồng , dẫn đến khiếu kiện v ảnh hưởng đến tiến độ giải phng mặt bằng.

Chnh lệch địa t theo đ cũng l nguyn nhn dẫn đến tỷ lệ khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai cao, chiếm tới 70% tổng số vụ khiếu nại, tố co cả nước. Người dn bị thu hồi đất thường khng thoi mi khi thiệt thi trong khi doanh nghiệp, nh đầu tư chỉ cần lm thm một cht hạ tầng, gi trị khu đất đ tăng gấp nhiều lần.

Một nguyn nhn khc l chnh sch php luật về đất đai thay đổi thường xuyn, thiếu đồng bộ, chồng cho, mu thuẫn với php luật về dn sự, php luật về khiếu nại, tố co dẫn đến tnh trạng kh phn định thẩm quyền giải quyết, chất lượng giải quyết chưa cao đối với một số trường hợp của cng dn dẫn đến tnh trạng khiếu nại khng c điểm dừng, khng r trch nhiệm thuộc về cơ quan no.

Dantri

Resources

Document NTR