Chi tiết tin

Kiên quyết xử lý SIM rác, tin nhắn rác

Ngy 5/6/2017, Bộ TT&TT đ tổ chức Hội nghị giao ban quản l nh nước ngnh TT&TT thng 5/2017. Bộ trưởng Bộ TT&TT đ chủ tr Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn pht biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đ chỉ đạo tất cả cc doanh nghiệp viễn thng di động gồm Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile v GTel đ k cam kết với Bộ về việc phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rc. Thời gian triển khai cam kết bắt đầu từ 01/7/2017. Đề nghị cc cc doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ cc giải php. Đối với cc nh mạng c tin nhắn rc nhiều, đề nghị Cục Viễn thng tăng cường kiểm tra v xử l. “Nếu vấn đề ny chng ta lm khng kin quyết, quyết liệt, SIM rc, tin nhắn rc sẽ quay trở lại. Phải lm như đnh răng rửa mặt hng ngy. Lc no cũng lm v thường xuynlm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lĩnh vực viễn thng cũng cần xy dựng văn bản về kho số viễn thng, r sot về tnh trạng sử dụng thẻ co, thẻ trả trước trong game; Tổ chức họp với cc doanh nghiệp bn về gi cước viễn thng; Thực hiện tốt việc chuyển đổi m vng điện thoại cố định giai đoạn 2 ở 23 tỉnh thnh phố tiếp theo theo đng tiến độ vkết thc vo ngy16/6; Nghin cứu đề xuất cc chnh sch thc đẩy, khuyến khch thc đẩy sử dụng thu bao trả sau. Muốn thu bao trả trước giảm v hạn chế tin nhắn rc th phải lm tốt điều ny. Đề xuất cc biện php quản l gi cước v khuyến mại dịch vụ di động, nhất l đối với dịch vụ 4G. Cục Viễn thng phối hợp với UBND cc tỉnh, thnh phố tiếp tục phối hợp truyền thng Nghị định 49 của Chnh phủ quy định về xử phạt hnh chnh trong lĩnh vực CNTT, bưu chnh viễn thng v tần số v tuyến điện.

Về an ton thng tin, Cục ATTT v VNCERT, cc đơn vị trực thuộc Bộ phải nng cao cảnh gic về ATTT trước cc nguy cơ tấn cng của tin tặc, m độc. Cục ATTT hon thiện cc quy chuẩn, tiu chuẩn về ATTT trong thng 6 v xy dựng chỉ số đnh gi ATTT đối với từng bộ, ngnh, địa phương v tổ chức cng bố kết quả đnh gi hng năm.

Lĩnh vực CNTT tiếp tục thực hiện cng tc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT; Xy dựng Sch Trắng CNTT-TT; Thc đẩy việc ứng dụng, pht triển CNTT đp ứng yu cầu pht triển v hội nhập quốc tế. Triển khai hiệu quả cng tc ứng dụng CNTT trong cơ quan nh nước, xy dựng Chnh phủ điện tử; Đn đốc xy dựng, thẩm định v triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; Nghin cứu về thnh phố thng minh v cuộc cch mạng cng nghiệp lần lần thứ 4.

Ton cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chnh phủ giao cc bộ, ngnh thực hiện cc nhiệm vụ,giải php chủ yếu thc đẩy tăng trưởng cc ngnh, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiu tăng trưởng kinh tế năm 2017, Bộ trưởng chỉ đạo cc đơn vị, cơ quan v doanh nghiệp viễn thng đề ra cc giải php thực hiện đểđạt được tốc độ tăng trưởng. Cc đơn vị định kỳ bo co việc triển khai giải php v thực hiện thc đẩy tăng trưởng ngnh, trong đ c việcđảm bảo hệ thống an ton thng tinquan trọng của chnh phủ.

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong thng 5

Đnh gi cng tc đạt được nột bật trong thng 5, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đ nhấn một số kết quả, theo đ, Bộ TTTT thuộc nhm thứ nhất c Chỉ số cải cch hnh chnh năm 2016 trn 80%, đứng thứ 5/19 bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ cũng đ cng bố xếp hạng Chỉ số cải cch hnh chnh năm 2016 của cc Cục trực thuộc Bộ. Tất cả cc doanh nghiệp viễn thng di động gồm Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile v GTel đ k cam kết với Bộ về việc phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rc. Thời gian triển khai cam kết bắt đầu từ 01/7/2017. Từ ngy 01/6/2017, gi cước dịch vụ Chuyển vng quốc tế sẽ do nh mạng chủ động đm phn theo nguyn tắc thỏa thuận thương mại, ph hợp với thực tế kinh doanh dịch vụ Chuyển vng quốc tế đồng thời đảm bảo lợi ch quốc gia. Thnh lập Hội đồng Khoa học Bộ TTTT, qua đ Bộ tiếp tục tăng cường hoạt động khoa học cng nghệ trong lĩnh vực phụ trch nhằm đp ứng nhiệm vụ pht triển kinh tế - x hội đất nước; đp ứng nhu cầu của người sử dụng v hoạt động của cc cơ quan quản l.

Lễ tổng kết v trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46; Lễ Kỷ niệm Ngy Viễn thng v X hội thng tin Thế giới; Hội nghị Khoa học Cng nghệ ngnh TTTT năm 2017 với chủ đề “ICT trong xy dựng đ thị thng minh ở Việt Nam”; Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố An ton thng tin mạng Asean - Japan 2017 với chủ đề Tấn cng từ chối dịch vụ DoS/DDoSv phối hợp quốc tế trong ứng cứu, xử l đ được tổ chức thnh cng.Bộ trưởng v đon cng tc của Bộ đ c chuyến cng tc, lm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhn dn tỉnh Bạc Liu, C Mau v TP. Cần Thơ.

Bộ trưởngđnh gi caoviệc Cục ATTT, VNCERT đ kịp thời cảnh bo cc tổ chức v c nhn tại Việt Nam về cc phương thức tấn cng khai thc hệ thống mới của nhm tin tặc Shadow Brokers; cảnh bo v khuyến nghị xử l trước nguy cơ bị m độc WannaCry tấn cng, m ha dữ liệu quan trọng để đi tiền chuộc, đồng thời đưa ra những hướng dẫn để thực hiện cc biện php xử l khẩn cấp m độc ny. Theo đ, Bộ trưởng biểu dương vai tr tch cực của Cục ATTT v VNCERT v đ chủ động,sớm đưa ra cảnh bo, gip giảm thiểu hậu quả của sự cố tại Việt Nam đến mức rất thấp so với thế giới.

DH -Theo ICTvietnam

Resources