Chi tiết tin

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Tầm nhn "Khởi nguồn cảm hứng v pht triển tương lai"

AddCommmong muốn trở thnh một tổ chức kiểu mới, giầu mạnh bằng nỗ lực lao động sng tạo trong khoa học kỹ thuật v cng nghệ, lm khch hng hi lng, gp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thnh vin của mnh điều kiện pht triển ti năng tốt nhất v một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong ph về tinh thần.

Chiến lược "Đầu tư pht triển cng nghệ cao"

AddCommphấn đấu trở thnh tập đon pht triển cng nghệ hng đầu về pht triển cng nghệ cao phục vụ pht triển đất nước. Cng nghệ thng tin v viễn thng sẽ tiếp tục l cng nghệ nền tảng trong xu thế hội tụ số đp ứng v cung cấp những sản phẩm dịch vụ tiện lợi nhất cho đất nước. Đy chnh l hướng đi quan trọng nhất trong chiến lược pht triển của tập đon AddComm.

Resources

Tin liên quan