Chi tiết tin

3G and 4G Solutions

Acme Packet đem đến các giải pháp có thể giải quyết được các thách thức đến từ việc kéo dài khả năng truy nhập, về mạng core, khả năng roaming và khả năng liên kết giữa các mạng của nhà cung cấp dịch vụ.
 

Tại thời điểm này, các nhà cung cấp đang ở giai đoạn đầu của thời đại công nghệ dịch vụ truyền dẫn, nó bao gồm các dịch vụ giao tiếp và những phương thức mới để triển khai chúng. Với mục tiêu tối đa lợi nhuận nhưng đồng thời giảm thiểu chi phí đã khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ trên di động cần:
 

 • Hợp nhất các mạng
 • Áp dụng các công nghệ thế hệ mới
 • Sáng tạo ra các dịch vụ mới
 • Giảm tải việc kế thừa mạng cũ

 
Công nghệ truyền dẫn Sesstion Initialtion Protocal (SIP), Diameter và IP là các công nghệ thế hệ tiếp theo, chúng là trái tim của quá trình biến đổi, chúng đem đến các khả năng thay thế dịch vụ voice và messaging cũ và có khả năng tạo ra các chuẩn mới cho việc kết nối.
 
SIP là công nghệ đã được chứng minh, nó đã và đang được biến hòa từ các mạng cố định từ lúc thế kỷ mới bắt đầu. Diameter là giao thức báo hiệu IP, nó đảm bảo cho chính sách trao đổi bên trong giữa các mạng IP. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ di động đang chuyển sang sử dụng kiểu kiến trúc SIP và IP Multimedia Subsystem (IMS) để thu lợi nhuận cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
 
Công nhệ mạng radio 3G và 4G giúp tăng tốc truyền dẫn trên các băng tần, các nhà cung cấp dịch vụ cần phải cân nhắc lại các dịch vụ ưu tiên của họ để có thể thu được lợi nhuận từ khách hàng (ARPU) và chiếm được thị phần từ một thị trường kinh doanh đang ngày càng phức tạp. Bằng cách tapping vào SIP và IP, các nhà cung cấp dịch vụ có thể nhận thấy được các dịch vụ của họ được cải tiến lên và đồng thời giảm thiểu chi phí. Nó giúp giảm thiểu các nguy cơ từ các nhà cung cấp hàng đầu muốn tạo ra dịch vụ "dumb pipe" để triển khai dịch vụ trên Internet.
 
Các nhà cung câp mạng hiện nay đang muốn chuyển đổi sang các công nghệ mới như:
 

 • Mạng dịch vụ SIP hoặc IMS
 • Tích hợp Wifi và các femtocel cho fixed mobile convergence (FMC)
 • Triển khai mạng radio 3G và 4G
 • Hợp nhất các dịch vụ lên mạng truyền dẫn IP

 
Để áp dụng công nghệ mới thành công, các nhà cung cấp dịch vụ phải đối mặt với nhiều thách thức với các dịch vụ mới như Voice IP, Video, Data. Những thách thức này cũng là thách thức thực tại đối với mạng IP, chúng là:
 

 • Bảo mật
 • Cung cấp nhiều dịch vụ
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ
 • Tuân thủ các quy chuẩn
 • Quản lý được chi phí và doanh thu

Resources

Tin liên quan