Chi tiết tin

Roamware's roaming services

 Giải pháp cho roaming voice và data của Roamware đã được triển khai trên 480 nhà khai thác di động tại trên 154 nước, các giải pháp này đem đến lợi ích kinh tế lớn cho các nhà khai thác, nâng cao hiệu năng hoạt động mạng đồng thời giảm sự phàn nàn từ khách hàng.

 

Các giải pháp của Roamware được xây dựng dựa trên hệ thống Roamware Service System (SDS), một nền tảng mạnh mẽ mà nó được xây dựng dựa trên các chuẩn mở, do đó nó có khả năng tích hợp liên tục nhiều ứng dụng.

 

  •     Outreach messaging: giúp các nhà khai thác có thể chủ động tiếp cận các roamer inbound và outbound thông qua các thông điệp SMS cá nhân được gửi tới. Nó gửi thông điệp "Welcome" và "Bon Vayage", các nhà khai thác có thể giới thiệu cho các roamer về các dịch vụ có sẵn trên mạng của các đối tác và đồng thời cung cấp thông tin hữu ích giúp cho các thuê bao có được sự trải nghiệm tốt hơn.

 

  •     Missed Call Alert: là minh chứng cho một giải pháp đột phá, nó giúp thông báo cho các thuê bao biết về các cuộc gọi mà họ bị nhỡ, giúp họ có thể gọi lại bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Có rất nhiều các giải pháp tương tự giúp thông báo cho người gọi biết được khi nào người nghe đang không bận, cũng như để giám sát cuộc gọi mạng cố định cho các nhà cung cấp dịch vụ đã được tích hợp, với đề xuất cho cả mạng cố định và không dây.

  •     Short codes: dịch vụ cho phép các roamer có thể truy cập vào các dịch vụ mạng khách và mạng chủ khi đang roaming, bằng cách sử dụng các đoạn mã ngắn tương tự đoạn mã mà họ thường sử dụng ở mạng chủ. Dịch vụ này hướng đến roamer inbound và outbound và nó được bổ sung bằng nền tảng CLI Delivery để đảm bảo khả năng kết nối liên tục với các dịch vụ.

  •     Smart Call Assistant: là một ứng dụng tự động sửa lỗi sai khi quay số do các thuê bao roaming mắc phải bởi họ không quen với các đoạn mã ngắn rất khác so với mạng chủ của họ, do đó tăng tỷ lệ các cuộc gọi thành công và đồng thời tăng lợi nhuận cho nhà khai thác.

  •     Network Traffic Redirection: giúp các nhà khai thác có thể chủ động tác động lên việc lựa chọn mạng của các roamer khi đang roaming, bằng các phương pháp báo hiệu và steering dựa trên OTA, các biện pháp này dựa trên các quyết định được điều khiển bởi nhà khai thác.

Resources

Tin liên quan