Chi tiết tin

Monitoring Mobile Solutions

Giải pháp giám sát mạng end to end đem đến một khả năng đánh giá đầy đủ về hiệu năng của mạng và ứng dụng giống như là được trải nghiệm với tư cách là khách hàng.
 
Empirix là công ty duy nhất đem đến giải pháp giám sát mạng toàn diện, nó giúp phát hiện ra các nhân tố gây ảnh hưởng tới khả năng trải nghiệm của khách hàng, khả năng tương tác, và hiệu năng của mạng. Chúng tôi đem đến một giải pháp end to end duy nhất có khẳ năng đánh giá chất lượng của các dịch vụ voice, video và data. Empirix kết hợp các công nghệ giám sát chủ động và bị động để hỗ trợ khả năng chủ động phát hiện ra các vấn đề mà nó có thể ảnh hưởng tới khách hàng. Các dịch vụ monitor end to end đầy đủ tại line, các môi trường mạng không đồng nhất, đều được giải quyết nhanh chóng do đó giúp giảm chi phí vận hành.
 
Các giải pháp monitoring của Empirix:
 

  • QoS & QoE Monitoring
  • VoIP Fixed Line Monitoring
  • Contact Center Monitoring

Resources

Tin liên quan