Chi tiết tin

Smart Call Assistant

Chỉnh sửa thng minh cc lỗi khi quay số


Cc trường hợp cụ thể gy thất thu cho nh cung cấp nguyn do bởi tỷ lệ quay số thất bại từ cc roamer. Cc roamer sẽ thất vọng nếu lin tục quay số thất bại v sẽ c xu hướng tm cc giải php thay thế. N l nhn tố ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của nh cung cấp v cc nỗ lực tạo ra sự khc biệt trong dịch vụ v sự trung thnh của roamer v thu bao.

Giải php Smart Call Assistant (SCA) dễ dng loại bỏ cc lỗi quay số của cc thu bao bằng cch sửa lỗi tự động v đảm bảo sự trải nghiệm dịch vụ mượt m.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Nng cao tỷ lệ gọi thnh cng: giải php gip chỉnh sửa lại việc quay số cho đng, do đ tăng tỷ lệ cuộc gọi thnh cng v thu được lợi nhuận từ chiến lược cạnh tranh khc biệt ny cho nh cung cấp.
  • Tăng lợi nhuận: tỷ lệ gọi thnh cng cao đồng nghĩa với việc đem lại nhiều lợi nhuận hơn từ roamer cho nh cung cấp mạng khch, cũng như l cho nh cung cấp mạng chủ.
  • Chiếm được sự trung thnh từ thu bao roaming: giải php ny đảm bảo chiếm được lng tin lớn từ cc roamer v gip họ c được một sự trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.


Khch hng:

  • Đem đến sự tiện lợi tốt hơn: đơn giản việc quay số bản địa v quốc tế quen thuộc khi đang trong mi trường roaming, như l tại mạng chủ.
  • Lm hi lng khch hng: nng cao khả năng (từ mạng khch v mạng chủ) sửa lỗi quay số v giảm tỷ lệ gọi thất bại.

Resources