Chi tiết tin

SIM Box Detector

Sản phẩm sng tạo đang chờ cấp bằng sng chế SIM Box Detector của Roamware đem đến một giải php end to end cho nh cung cấp giải quyết thch thức ny. Giải php ny được triển khai tại mạng core của nh cung cấp, cho php m phỏng cc cuộc gọi từ cc số nước ngoi đến một dải số của nh mạng đ đồng thời theo di cuộc gọi để nhận dạng chnh xc sự tồn tại của SIM Box. Giải php cho php nh cung cấp di động pht hiện v ngăn chặn cc vi phạm tri php bằng cch p dụng cng nghệ 4 bước đơn giản của Roamware m khng c bất kỳ sự hạn chế no đối với cc chiến lược phạm php của kẻ lừa đảo, từ đ cho php nh mạng giữ được những thuận lợi ring khi đối đầu với sự đe dọa ny. Cơ cấu triển khai thng minh cho mỗi phần tử gip trnh được nhiều lỗi khi gim st, do đ giải php c thể pht hiện v đnh chặn SIM Box thời gian thực v tối ưu lợi nhuận của nh cung cấp mạng di động.

M hnh triển khai chuyn dụng bn trong mạng core của nh cung cấp đảm bảo cho ton bộ cng suất lun sẵn c để cho nh cung cấp sử dụng 24x7, khng như cc nh cung cấp dịch vụ chia sẻ khc với cc giải php cũ kỹ.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Đảm bảo lợi nhuận: SIM Box Detector đem đến khả năng bảo vệ thời gian thực cho lợi nhuận bị chiếm đoạt trn mạng bằng cch pht hiện tự động v v hiệu ha cc SIM Box trn mạng.
  • Chất lượng dịch vụ: Lin tục tm kiếm v loại bỏ cc SIM Box để trnh cc SIM Box gy ảnh hưởng đến chất lượng mạng bao gồm cả cc delay khi thiết lập cuộc gọi, chất lương voice km, t cc băng tần DMTF, mất cuộc gọi, qu tải mạng v gin đoạn dịch vụ.
  • Bảo mật: Lm việc 24x7 v v hiệu ha cc SIM Box trong mạng c thể đp ứng được tất cả cc yu cầu ngăn chặn v bảo mật của nh cung cấp mạng di động.
  • M hnh thương mại linh hoạt: Roamware đem đến m hnh kiến trc thương mại sng tạo để đp ứng mọi nhu cầu của nh cung cấp.
  • Bo co đầy đủ chi tiết, đa dạng: Cc bản bo co được cập nhật hng ngy về cc sự cố bị bỏ qua, tỷ lệ cc cuộc gọi đi quốc tế bị gin đoạn, cc MSISDN bị chặn để loại bỏ cc SIM Box, số lượng SIM Box được khai ph trn mỗi mobile với Wholesale với Callind Card v CLI bị gin đoạn v cc điểm kết nối data khc, n đem đến một ci nhn chi tiết về cc thnh phần lưu lượng, đem đến ci nhn su sắc cho nh cung cấp.
  • Platform hng đầu cho tương lai: SIM Box Detector được xy dựng dựa trn platform dự đon thng minh m mỗi dịch vụ thng minh c gi trị được thm vo đều c thể được kiểm sot, v dụ như QoS Testing & Intelligence, CAMEL Automated Tester, Discount Finisher.


Khch hng:

  • Chất lượng dịch vụ: loại bỏ cc SIM Box gip cải thiện chất lượng mạng, CLI sạch hơn, t bị qu tải, thiết lập cuộc gọi nhanh trng, lm sạch băng tần DMTF ph hợp v cải thiện sự sẵn sng của dịch vụ.

Resources