Chi tiết tin

Short Codes

Đơn giản việc quay số truy cập vo cc dịch vụ mạng chủ tại mạng khch


Dịch vụ Short Codes của Roamware cho php cc thu bao roaming truy cập v sử dụng cc dịch vụ tại mạng chủ v mạng khch trong khi đang roaming, bằng cch sử dụng cc short code quen thuộc. Dịch vụ ny c một cơ sở dữ liệu đầy đủ cc short code m n l sự kết hợp của cc short code của cc nh cung cấp trn ton thế giới kết hợp với cc short code của nh cung cấp mạng khch, khi thu bao roaming quay một đoạn short code, n kết hợp thng minh thng tin thu bao roaming chnh như m mạng chủ, m country, v cc loại m khc, gắn n với số gọi đến tương ứng l số bản địa hoặc quốc tế.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Tăng lợi nhuận: dịch vụ short codes gip thu bao thu lợi nhuận bằng cch chuyển đổi thnh cng v hon thnh cc cuộc gọi tới việc truy cập vo cc dịch vụ thng thường như voicemail v customer care, trong khi vẫn đảm bảo được sự trải nghiệm quen thuộc v lin tục về dịch vụ cho cc thu bao.​
  • C được sự trung thnh từ khch hng roaming: cc roamer tận hưởng cc dịch vụ quen thuộc v tương tự v do đ sẽ c xu hướng ở lại mạng ny lu hơn, bởi vậy sẽ thu được nhiều lợi nhuận.


Khch hng:

  • Đem đến một mi trường mạng chủ ảo: Ứng dụng ny gip cc roamer khng cần phải quay cc con số di dng để sử dụng dịch vụ thng thường như voicemail v customer care. Dịch vụ CLI Delivery ty chọn đảm bảo một kết nối trực tiếp v lin tục tới cc dịch vụ như voicemail v customer care m khng cần phải sử l cc đoạn m tẻ nhạt.

Resources