Chi tiết tin

Roaming Replicator

Khởi động cc hoạt động roaming quốc tế của bạn


Roamware Roaming Replicator được thiết kế để ưu tin v tăng tốc qu trnh triển khai cc dịch vụ cho nh khai thc. Một nh khai thc con (Client) c thể tận dụng cc lin minh chuyển vng v cc cơ sở hạ tầng của một hoặc nhiều nh khai thc điều hnh (hay một Hub chuyển vng roaming Hub) để cung cấp cc dịch vụ chuyển vng thu ht cho outbound roamer v phục vụ cc thu bao ny khi chuyển vng đến đối tc roaming của nh khai thc chnh.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng đi động:

  • Giải php tin phong cho trung tm chuyển vng: trung tm chuyển vng đưa ra nhiều lợi ch với việc đưa ra cc dịch vụ nhanh trng, giảm chi ph duy tr cc thỏa thuận chuyển vng v khả năng chuyển vng ton cầu. Roamware l nh tin phong trong thị trường trung tm chuyển vng, đp ứng đầy đủ cc yu cầu của GSMA cho m hnh trung tm chuyển vng.
  • Một thỏa thuận chuyển vng duy nhất được phổ biến rộng ri: một thỏa thuận duy nhất cho trung tm chuyển vng ngay lập tức cho php nh khai thc lm việc với đối tc chuyển vng, tăng vng phủ sng chuyển vng v lợi nhuận chuyển vng quốc tế trong khoảng thời gian ngắn nhất c thể. Giải php cũng đưa ra một phương php tập trung chuyển vng cho một nhm cc nh cung cấp qua một thnh vin đại diện.
  • Lợi thế cạnh tranh: cc dịch vụ mới c thể nhanh trng được cung cấp để phục vụ cc roamer (như roamer GPRS/3G), đem đến lợi thế cạnh tranh v giảm sự phn nn từ khch hng. Roaming Replicator l một giải php quản l end to end hon thiện.


Khch hng:

  • Vng phủ sng roaming ton cầu: cc thu bao nhận được hưởng sự tiện lợi từ vng phủ sng roaming ton cầu trơn tru v c thể biết được chi ph roaming của mnh trong ha đơn tại mạng trung tm.

Resources