Chi tiết tin

Outreach Messaging

Platform pht thng điệp cao cấp cho cc roamer

Roamware OutReach Messaging (OM) platform đem đến một nền tảng giao tiếp thng minh v mạnh mẽ cho roamer để xy dựng v quản l cc mối quan hệ với cc thu bao roaming v cc mạng khch. Sử dụng platform ny, cc nh cung cấp c thể thu thập thng tin từ cc nguồn khc nhau v giao tiếp với inbound v outbound roamer thng qua cc thng điệp SMS, với thng tin để điều khiển v sử dụng cc nguồn ti nguyn mạng phong ph v sự tiện lợi cho khch hng.


Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Thu lợi nhuận: cc phương php thu lợi nhuận bằng cch giới thiệu dịch vụ roaming voice v data dựa trn thng điệp thời gian thực cho cc khch hng đang roaming.
  • Tc động ln sự lựa chọn mạng: Platform gip ko cc roamer về mạng của mnh qua cc dịch vụ pht thng điệp tin tiến, như l Winback v Winover messaging. Cc nh cung cấp cũng c thể tư vấn cho cc outbound roamer về cc dịch vụ tại mạng khch v gy ảnh hưởng ln sự lựa chọn mạng của họ.
  • Tận dụng sử đầu tư hiện tại: Sự triển khai ny c thể gip bạn tận dụng cc sự đầu tư hiện tại để thăm d v gim st cơ sở hạ tầng trong khi thm cc tnh năng mạnh mẽ mới cho knh giao tiếp của nh cung cấp tới cc roamer. Giải php ny đ được triển khai su rộng để tch hợp với cc platform của bn thứ ba, m n cung cấp thng tin của hệ thống.
  • Dịch vụ cho khch hng: cc nh cung cấp c thể tạo ra sự nhận thức về cc dịch vụ gi trị gia tăng, gi thnh v cc thng tin hữu ch khc cho khch hng tại mạng đang roaming, đem đến sự thuận tiện cho khch hng v nhận được sự trung thnh từ họ.


Khch hng:

  • Nhận thức về dịch vụ l lợi nhuận: cc roamer được giới thiệu về cc dịch vụ gi trị gia tăng như l short code, cc chương trnh khuyến mại, cc thng điệp tương tc, thng tin địa phương v dịch vụ quan tm khch hng, chng gip nng cao sự trải nghiệm của khch hng.

Resources