Chi tiết tin

Network Traffic Redirection

Giải php thng minh kiểm sot lựa chọn mạng roaming bởi mạng chủ


Dịch vụ li lưu lượng mạng NTR của Roamware l một giải php sng tạo, n cho php cc nh cung cấp dịch vụ tc động ln cc sự lựa chọn mạng của cc outbound roamer khi đang roaming. Dịch vụ ny gip cc nh cung cấp hướng trực tiếp cc roamer của mnh sang cc mạng của đối tc, gip tối đa lợi nhuận thu được. Giải php ny đưa ra cc khả năng tiếp cận khc nhau để đem đến một cơ chế tối ưu v linh hoạt cho việc kiểm sot đng tin cậy lưu lượng outbound roaming để tối đa ha lợi nhuận thu được.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Đp ứng lợi nhuận kinh doanh: bằng cch tc động ln cc outbound roamer đi vo mạng của đối tc, do đ ra tăng lợi nhuận thu được. Cũng vậy, nh cung cấp c thể giao dịch IOT với đối tc roaming của mnh, do đ nng cao lợi nhuận từ việc kinh doanh dịch vụ roaming.​
  • Trải nghiệm trong mi trường mạng chủ ảo: bằng cch li cc roamer vo mạng của đối tc m vẫn đảm bảo được tnh tương thch của dịch vụ, nh cung cấp c thể đảm bảo được chất lượng trải nghiệm mạng như đang ở mạng chủ cho cc thu bao, kể cả khi họ đang roam. Cc dịch vụ VHE đảm bảo được tỉ lệ gọi thnh cng cao, gip gia tăng lợi nhuận thu được.​
  • Hỗ trợ tương thch dịch vụ: với sự gip đỡ của dịch vụ li lưu lượng mạng NTR, nh cung cấp c thể đảm bảo tnh sẵn sng của cc dịch vụ tới thu bao bằng cch li trực tiếp họ tới mạng của đối tc.​
  • Nng cao gi trị thương hiệu: bằng cch đảm bảo tnh tương thch của dịch vụ v đem đến sự trải nghiệm dịch vụ nng cao cho thu bao roaming, do đ cải thiện được gi trị của thương hiệu.

Khch hng:

  • Đem lại gi trị sử dụng cao: thu được lợi nhuận từ cc roamer thng qua cc dịch vụ roaming tương tự tại mạng đang roam v c khả năng giảm thiểu chi ph gọi tại mạng của đối tc.
  • Sử dụng dịch vụ khng giới hạn: sử dụng khng giới hạn dịch vụ hữu ch tại mạng chủ v mạng đang roam, đảm bảo một sự trải nghiệm mượt m cho khch hng khi họ đang roam.

Resources