Chi tiết tin

Missed Call Alert

Cảnh bo thng minh cho cc cuộc gọi lỡ

Roamware Missed Call Alerts (MCA) thng bo cho cc thu bao bản địa v roaming về cc cuộc gọi họ bị nhỡ hoặc khng trả lời. N xc định người gọi v gip roamer lựa chọn cc cuộc gọi m họ muốn gọi lại. MCA được xy dựng dựa trn platform core hng đầu của Roamware l Service Delivery System (SDS) v c khả năng gim st thời gian thực cc thng điệp bo hiệu SS7 v đưa ra cc hnh động khc nhau với chng bao gồm cả tương tc chủ động với mạng SS7.

Cc ưu điểm chnh:

Nh cung cấp mạng di động:

  • Đem lại gi trị thương hiệu: đảm bảo sự kế hợp giữa thương hiệu v cc đề xuất dịch vụ gi trị gia tăng với cc cảnh bo về cuộc gọi nhỡ.
  • Đem đến nguồn thu mới: thu lợi nhuận từ dịch vụ gọi quốc tế như voice mail v callback.
  • Khả năng ứng dụng rộng: the giải php c thể triển khai dễ dng cho cc thu bao bản địa, outbound v inbound roamer.
  • Kiến trc linh hoạt: Platform Service Delivery System (SDS) của Roamware c khả năng mở rộng v hỗ trợ nhiều dịch vụ gi trị gia tăng.
  • Giảm sự phn nn: giảm thiểu đng kể sự phn nn từ khch hng.


Khch hng:

  • Một sự thay thế khng hon ton cho dịch vụ voice mail: cc thu bao người m khng c dịch vụ voicemail để nhận cc thng bo cuộc gọi nhỡ, th by giờ khng cần phải trả lời mọi cuộc gọi tới, kể cả cc thu bao c dịch vụ voicemail th cũng c thể nhận được lợi ch từ dịch vụ ny, trong cc trường hợp khi người gọi tới khng gửi thng điệp đến họ.
  • Theo dấu người gọi: c khả năng thu thập thng tin từ cc cuộc gọi khng trả lời m khng biết được số ID của người gọi. Dịch vụ sẽ tm từ số SMSM của người gọi m ra số điện thoại để c thể gọi lại v lưu vo sổ địa chỉ.

Resources