Chi tiết tin

Radio Access Networks (RAN)

Khi thiết kế mạng vô tuyến, cần phải đảm bảo 3 yếu tố là: Độ phủ sóng, Chất lượng mạng và Dung lượng mạng. Sau khi thực hiện triển khai và đưa vào sử dụng mạng lưới, có một vài vấn đề xảy ra với 3 yếu tố trên. Nguyên nhân là số lượng thuê bao tăng và trồng thêm trạm mới. Để tối thiểu được chi phí và nâng cao chất lượng mạng, cần phải có bước tối ưu. Công việc tối ưu chủ yêu là thu thập dữ liệu từ mạng lưới (Driving Test và dữ liệu từ Mobile), sau đó phân tích những dữ liệu này (phân tích, đo kiểm, dùng các Tool tối ưu) để đưa ra những tác động thích hợp tới mạng lưới. Một số tham số được coi là tiêu chí để tối ưu mạng là:

 • Tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công CSSR(Call Setup Success Rate).
 • Tỷ lệ rớt cuộc gọi CDR (Call Drop Rate).
 • Tỷ lệ cuộc gọi thành công CSR (Call Success Rate).
 • Tỷ lệ chuyển giao cuộc gọi thành công HoSR (Handover Success Rate).
 • Tỷ lệ thu RxLev đạt yêu cầu.
 • Tỷ lệ thu RxQual đạt yêu cầu.

Để cải thiện được các yêu tố trên, một điều kiện tiên quyết là các kỹ sư tối ưu phải nắm rất chắc kiến thức của mạng RAN, để biết tham số nào cần tối ưu trong hàng nghìn tham số của mạng lưới. Một vài tham số chính như sau:

Đối với mạng GSM

 • Tối ưu Frequency
 • Tối ưu nhảy tần
 • Tối ưu Handover
 • Tối ưu tham số BSIC (Base Station Identity Code)

Đối với UMTS

 • Tối ưu mã SC (Scrambling Code)
 • Tối ưu Handover
 • Tối ưu các tham số Antenna

Resources

Tin liên quan