gradients

Ở nhờ nhà chú ruột, có được nhập khẩu Hà Nội?

Chị họ con bác ruột của tôi đã tạm trú (ở nhờ) tại căn hộ đứng tên cha tôi hơn một năm nay cùng với tôi. Nay chị tôi muốn nhập hộ khẩu Hà Nội nhưng hiện cả gia đình tôi đều có hộ khẩu thường trú ở Hưng Yên, chưa làm hộ khẩu Hà Nội.

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 điều 20 Luật cư trú thì: Công dân thuộc trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

“1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

Như vậy, muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, chị họ bạn phải đảm bảo hai điều kiện: có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại Hà Nội từ một năm trở lên. Tại điểm b, khoản 1 điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP thì: “b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã). Thời hạn tạm trú được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ về tạm trú có thời hạn hoặc xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn về thời gian tạm trú;

b) Sổ tạm trú hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian đăng ký tạm trú (đối với các trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm trú).

Cụ thể trong trường hợp của chị họ bạn, muốn nhập khẩu Hà Nội, chị ấy cần thỏa mãn được điều kiện là tạm trú liên tục tại thành phố Hà Nội từ một năm trở lên. Về điều kiện có chỗ ở hợp pháp thì chị họ của bạn cần phải được cha bạn – chủ sở hữu căn hộ đồng ý bằng văn bản và được chứng thực hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân  cấp phường nơi chị họ bạn cư trú. Thỏa mãn cả hai yêu cầu trên thì chị họ của bạn có thể đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Hồ sơ để đăng ký hộ khẩu thường trú được gửi tới công an quận Hoàng Mai nơi chị bạn cư trú. Hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

2. Bản khai nhân khẩu.

3. Giấy chuyển hộ khẩu.

4. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

5. Giấy tờ về tạm trú có thời hạn.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn!