Chi tiết tin

Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa


Với thời gian 35 năm xy dựng v pht triển,KTVkhng ngừng lớn mạnh v pht triển; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyn truyền cc chủ trương, đường lối của Đảng v chnh sch, php luật của Nh nước. Cng với việc tăng thời lượng pht sng,KTVcn khng ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, lun đổi mới nng cao chất lượng nội dung v hnh thức thể hiện chương trnh, mở rộng diện phủ sng phục vụ tốt cc nhiệm vụ chnh trị của Đảng bộ tỉnh, gp phần tch cực vo sự nghiệp pht triển kinh tế, văn ha, x hội, an ninh, quốc phng... v đp ứng ngy một tốt hơn nhu cầu thng tin giải tr, hưởng thụ văn ho tinh thần của cn bộ, nhn dn tỉnh nh.

Thng qua hệ thống cc trạm tiếp pht lại củaKTVv 08 đi truyền thanh, đi truyền thanh - truyền hnh cc huyện, thị x, thnh phố v trn 137 đi truyền thanh cơ sở x, phường, thị trấn; hiện nay sng pht thanh v truyền hnhKTVphủ trn 95% diện tch ton tỉnh.
Thời lượng pht sng pht thanh (AM v FM) củaKTV: 20 giờ 30 pht/ngy v tiếp sng cc knh pht thanh FM v AM của Đi Tiếng ni Việt Nam.

Thời lượng pht sng truyền hnh trn knhKTV: 24 giờ/ngy v tiếp sng cc knh truyền hnh của Đi Truyền hnh Việt Nam(VTV1: 24 giờ/ngy; VTV2: 18 giờ/ngy; VTV3: 24giờ/ngy).

Phng Kỹ thuật Truyền dẫn pht sng được trang bị hệ thống phng Tổng khống chế v sắp xếp chương trnh tự động c khả năng pht sng 24/24.
* Truyền dẫn chương trnhKTVtrn :
- Knh 9 Analog
- Vệ tinh Vinasat 2
- AVG
- MyTV
- Cp Nha Trang
- Cp Nam ty nguyn

* Về thng số kỹ thuật cơ bản của knh truyền hnh Khnh Ha KTV trn vệ tinh :
- Hướng vệ tinh: 131,80 E (Đng).
- Tn vệ tinh: VINASAT 2
- Băng Ku.
- Tần số: 11.088 MHz
- Phn cực: (V)
- Tốc độ mẫu (Symbol Rate): 28.800 Ms/s

- Điều chế: DVB-S2, 8 PSK

Resources