Chi tiết tin

Công ty viễn thông liên tỉnh VTN

Thng điệp

"Khng cần nghe chng ti ni, hy nghe khch hng v đối tc của chng ti chia sẻ, bạn sẽ hiểu VTN”

SỨ MỆNH

Tin phong trong nghin cứu v ứng dụng cc thnh tựu của viễn thng v cng nghệ thng tin tin tiến nhất trn thế giới để cung cấp một hạ tầng viễn thng vững chắc, ổn định cng cc sản phẩm v dịch vụ chất lượng cao, đem lại gi trị vượt bậc cho khch hng v đối tc, gp phần vo sự pht triển của Tập đon BCVT Việt Nam v lm giu mạnh cho đất nước.

TẦM NHN

Cng ty VTN giữ vị tr hng đầu tại Việt Nam v khu vực Đng Nam trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng v cc dịch vụ viễn thng đến năm 2020.

GI TRỊ CỐT LI

Cng ty VTN sng tạo khng ngừng, năng động trong cng việc, tin phong trong cng nghệ, tận tm phục vụ khch hng, vượt qua mọi kh khăn, đem lại lợi ch cho cộng đồng v x hội.

Resources