Giá đất các tỉnh thành

UBND tỉnh An Giang đ ban hnh Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngy 21 thng 12 năm 2010 quy định gi cc loại đất năm 2011 thuộc tỉnh An Giang ...
Xem thêm...
Chủ tịch UBND tỉnh k ban hnh Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngy 31/12/2010 Ban hnh Quy định về mức gi cc loại đất năm 2011 trn địa bn tỉnh Hậu Giang. ...
Xem thêm...