Chi tiết tin

RUAG

RUAG l một trong những cng ty hng đầu Thế giới về sản xuất, tư vấn, thiết kế cc giải php về cng nghệ vũ kh, phng thủ cho cả thiết bị dn sự v qun sự. Cc giải php của RUAG được pht triển trn cả mặt đất, trn khng v ngoi khng gian.

Resources

Tin liên quan