Chi tiết tin

Mobileum

Mobileum l nh cung cấp hng đầu cc giải php cc dịch vụ về roaming v ti chnh cho cc nh cung cấp mạng di động v cc tổ chức ti chnh trn thế giới. Chiếm 60% thị phần trong việc cung cấp giải php voice v data roaming cho mạng GSM, 3G v CDMA, Mobileuml nh dẫn đầu khng thể bị đnh bại trong việc cung cấp cc giải php roaming cho mobile. Thm vo đ, cc giải php về ti chnh của Mobileum đ được triển khai thnh cng bởi cc ngn hng v cc nh cung cấp mạng trn thế giới, v phục vụ rất nhiều cc nhu cầu trn cc lĩnh vực như thương mại di động, ngn hng, kiều hối v cc khoản thanh ton. Cc sản phẩm v giải php của Mobileumđược triển khai trn 154 nước với 464 nh cung cấp mạng, cc tổ chức ti chnh v cc nh cung cấp dịch vụ l cc khch hng.

Resources

Tin liên quan