Cẩm nang

Tổ chức, c nhn c nhu cầu lấy thng tin phải lm 2 bộ hồ sơ v gửi tại cơ quan c trch nhiệm cung cấp thng tin. ...
Xem thêm...
Mẫu tờ trnh thẩm định ph duyệt dự n pht triển nh ở ...
Xem thêm...
UBND tỉnh An Giang đ ban hnh Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngy 21 thng 12 năm 2010 quy định gi cc loại đất năm 2011 thuộc tỉnh An Giang ...
Xem thêm...
Chủ tịch UBND tỉnh k ban hnh Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngy 31/12/2010 Ban hnh Quy định về mức gi cc loại đất năm 2011 trn địa bn tỉnh Hậu Giang. ...
Xem thêm...
Trong trường hợp của chị họ bạn, muốn nhập khẩu H Nội, chị ấy cần thỏa mn được điều kiện l tạm tr lin tục tại thnh phố H Nội từ một năm trở ln. ...
Xem thêm...
Ti đang chờ cấp giấy php xy dựng tại Bnh Chnh để xy dựng trong thng ny. Mảnh đất ti sở hữu c rnh thot nước sinh hoạt của cc hộ bn trong chạy qua (rnh đi ngang v nằm bn trong đất của ti). ...
Xem thêm...